Engineering Manager hos TV 2 Streaming & Player team

Til TV 2s Digital Products & Experience, Streaming & Player team søger vi en Teamchef/Engineering Manager.

TV 2 annoncerede i ’21 en ambitiøs strategi frem mod 2025. Den har fokus på at hæve det nuværende antal abonnenter med næsten 50 % til 1,3 mio. betalende kunder og dermed tredoble omsætningen for TV 2 PLAY. Streaming & Player teamet er en væsentlig forudsætning for, at vi kan foretage og konsolidere dette ambitiøse spring fremad. Til at lede teamet har vi derfor brug for en lige så ambitiøs teamchef, som tænker nyt og hjælper sit team med at være innovativt i teknologianvendelse, metode og teamsamarbejde.

Teamets opgaver

Teamet består af 2 sub-teams: Streaming-team & Player-team.

Streaming-teamet bygger og driver TV 2’s video-processeringspipeline (Video Supply Chain), encoding-platform, DRM-platform samt CDN-distribution. I store træk er teamets løsninger bygget på native cloud-løsninger i AWS. Teamets arkitektur har fået international anerkendelse og er blevet præsenteret på branchens førende konferencer og podcasts.
Teamet arbejder på tværs af hele TV 2 og har daglig dialog med alle afdelinger, der er en del af TV 2’s udkommende værdikæde. Det er vigtigt, at du er vant til at samarbejde på tværs af store organisationer og sikrer, at det eksisterende gode samarbejde fortsætter.

Player-teamet har generelt ansvaret for video-playback på tværs af alle TV 2 PLAYs platforme, men teamet arbejder primært med web- og Chromecast-løsningerne. Teamet arbejder med frontend-teknologier som Javascript, Typescript, React & RxJS.

Der er ingen forventning om, at du har erfaring inden for teamets fagområder, men vi forventer at du har erfaring med at lede udviklingsteams med ansvar for tunge tekniske platforme.

Dit jobindhold

Du får personaleansvar for 14 medarbejdere fordelt på de 2 sub-teams, som hver har product owners, arkitekter & software engineers. Ligesom der til teamet er tilknyttet en scrum master og en QA-ressource. Inden for denne ramme har du:

  • ansvar for trivsel og medarbejderudvikling
  • rekruttering af nye medarbejdere til teamet
  • budget og økonomiansvar, herunder dialog og forhandling med eksterne leverandører
  • ansvar for at sikre teknisk ejerskab i tæt samarbejde i tæt samarbejde med teamets tilknyttede staff engineer samt ansvar for teamets roadmap

Dine kompetencer

Du skal have minimum 3 års ledelseserfaring. Konkret skal du:

  • have forståelse for agile frameworks og arbejdsgange, herunder Scrum
  • kunne oversætte og formidle det store strategiske perspektiv i et sprog, den almindelige medarbejder forstår, samtidig med, at du kan formidle de tekniske problemstillinger i et sprog, som forstås bredt i en ikke-teknisk organisation
  • kunne sætte og definere let forståelige mål med afsæt i strategi
  • have erfaring med tværorganisatorisk samarbejde

Dine lederværdier og TV 2s ledelsesgrundlag

Du skal være empatisk, inddragende og inspirerende, og du skal skabe og vedligeholde psykologisk tryghed og trivsel i teamet.

Du forstår at udøve servant leadership og er tryg ved at uddelegere opgaver og ansvar til dine medarbejdere.

Vi har netop introduceret et nyt ledelsesgrundlag for TV 2s ledere. Det lægger blandt andet vægt på at behandle hinanden ligeværdigt og med respekt og være lydhøre og involverende. I Streaming & Player har vi skabt en ledelse med en tydelig retning, som tager udgangspunkt i åben dialog. Hos os kan du udfolde dine evner og ambitioner, du kan udvikle dine kompetencer, og du kan drøfte din ledelse åbent med såvel din chef som dine kolleger.

Ansøgningsfrist: Løbende